.
?

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยว 77 จังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ผู้สนับสนุนจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช     นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

     จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 6,214,064 ล้านไร่ หรือ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลน ตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดสูงสุด ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบเทือกเขาทำให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญ เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายไปแทบทุกอำเภอ

     นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1,800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่า นครศรีธรรมราชมีกําเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย มีการพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อําเภอท่าศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองฯ และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวาง

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช: นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   • การมาเที่ยวนครศรีธรรมราชถ้าจะให้สนุกควรมีเวลาหลายวัน เพราะแหล่งท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชกระจายอยู่ทุกอำเภอ แนวทางในการเที่ยวของจังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม ซึ่งจะอยู่ในตัวเมือง เช่น ไปสักการะพระธาตุเมืองคอน ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง

   • เที่ยวสวนสมรมที่หมู่บ้านคีรีวง ควรไปในช่วงที่ผลไม้ออก คือเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

   • กิจกรรมนั่งเรือดูโลมาสีชมพูที่หาดขนอมนับว่าเป็นกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง


จองโรงแรมในต่างประเทศAddSiam Trip
ยังไม่มีเรื่องท่องเที่ยวในจังหวัดนี้.

เรื่องเที่ยวโดยเพื่อนสมาชิก
สมาชิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช


ยังไม่มีสมาชิกในจังหวัดนี้

 • นครศรีธรรราช-1-ใน-12-เมืองต้องห้ามพลาด นครศรีธรรราช-1-ใน-12-เมืองต้องห้ามพลาด
  โดย : admin

 • ธุรกิจ-ร้านค้า ของเพื่อน ๆ สมาชิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  แนะนำธุรกิจของเพื่อน ๆ สมาชิก กับโปรโมชั่นพิเศษ อัพเดททุกลมหายใจ


  ยังไม่มีธุรกิจ.


  ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
  อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
  อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป...
  Comment (0)
 • อุทยานแห่งชาติเขานัน
  อุทยานแห่งชาติเขานัน
  อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบค...
  Comment (0)
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีพื้นที่ครอบคลุ...
  Comment (0)
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  ณ บริเวณดินแดนคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทย...
  Comment (0)
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
  ในอดีตผืนป่าบริเวณนี้หนาทึบและมีสัตว์ป่าชุกช...
  Comment (0)
 • อ่าวท้องชิง
  อ่าวท้องชิง
  อ่าวท้องชิง เวิ้งอ่าวที่ถูกห้อมล้อมด้วยทิวเขา...
  Comment (0)
 • อ่าวแขวงเภา
  อ่าวแขวงเภา
  อ่าวแขวงเภา หรือชื่อเดิมอ่าวท้องตะเภา เป็น...
  Comment (0)
 • อ่าวท้องหยี
  อ่าวท้องหยี
  อ่าวท้องหยี อยู่เลยจากหาดในเพลาไปทางใต้ นับได้...
  Comment (0)
 • อ่าวขนอม
  อ่าวขนอม
  อ่าวขนอม อ่าวที่ใหญ่ที่สุดของชายฝั่งทะเ...
  Comment (0)
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรม...
  Comment (0)
 • อนุสาวรีย์วีรไทย
  อนุสาวรีย์วีรไทย
  ใน พ.ศ.2482 ได้เกิดวิกฤตการณ์สงครามโลก...
  Comment (0)
 • วัดสวนหลวง
  วัดสวนหลวง
  วัดสวนหลวง ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ต...
  Comment (0)
 • เจดีย์ยักษ์
  เจดีย์ยักษ์
  ผู้ที่เขียนถึงเจดีย์ยักษ์มักจะกล่าวว่าเจด...
  Comment (0)
 • อาคารศรีธรรมราชสโมสร
  อาคารศรีธรรมราชสโมสร
  ในสมัยรัชกาลที่ 6  ประเทศไทยได้รั...
  Comment (0)
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
  อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
  พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นปฐมกษัตริย์ผู้...
  Comment (0)
 • กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
  กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
  กำแพงเมืองที่เห็นในปัจจุบันนี้คือส่วนหนึ่...
  Comment (0)
 • หอพระอิศวร - หอพระนารายณ์
  หอพระอิศวร - หอพระนารายณ์
  หอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธ...
  Comment (0)
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
  ในครั้งโบราณนั้น เมื่อต้องการใช้น้ำพระพุทธมน...
  Comment (0)
 • หอพระพุทธสิหิงค์
  หอพระพุทธสิหิงค์
  หอพระพุทธสิหิงค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุท...
  Comment (0)
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
  การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศ...
  Comment (0)
 • [ ทั้งหมด ]  
  REVIEW
  แนะนำสถานที่ กิจกรรม ดี ๆ เจ๋ง ๆ โดย AddSiam.Com
  REVIEW

  โสภารีสอร์ท จ.เชียงราย รีสอร์ทน่ารักๆที่ลืมไม่ลง ( Resort )
  โสภารีสอร์ท จ.เชียงราย รีสอร์ทน่ารักๆที่ลืมไม่ลง ( Resort )
  <p>ช่วงฤดูหนาว ใครๆเค้าก็เที่ยวทางเหนือกัน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงร ...

  บ๊อบซังโอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นเจ้าแรกในเชียงใหม่
  บ๊อบซังโอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นเจ้าแรกในเชียงใหม่
  ร้านอาหารญี่ปุ่นมีมากมายหลายร้าน แต่ร้านเล็กๆร้านนี้เป็นร้านพิซซ่าญิี่ ...

  [ ทั้งหมด ]


  ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด
  ภาคเหนือ
  น่าน  พะเยา  ลำปาง  ลำพูน  อุตรดิตถ์  เชียงราย  เชียงใหม่  แพร่  แม่ฮ่องสอน 

  ภาคกลาง
  กรุงเทพมหานคร  กำแพงเพชร  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นครสวรรค์  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  สุโขทัย  อ่างทอง  อุทัยธานี  เพชรบูรณ์ 

  ภาคตะวันออก
  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแก้ว 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อำนาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี  เลย 

  ภาคตะวันตก
  กาญจนบุรี  ตาก  ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  เพชรบุรี 

  ภาคใต้
  กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  สุราษฎร์ธานี 
  ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
  ทวีปยุโรป
  กรีซ กรีนแลนด์ โครเอเชีย จอร์เจีย ซาน เซอร์เบีย ไซปรัส เดนมาร์ก ตุรกี นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บอสเนีย บัลแกเรีย เบลเยียม เบลารุส โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มอนเตเนโกร มอลโดวา มอลตา มาซิโดเนีย มาริโน โมนาโก ยิบรอลตาร์ ยูเครน เยอรมนี รัสเซีย โรมาเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็ก หมู่เกาะคุก หมู่เกาะแฟโร ออสเตรีย อันดอร์รา อาเซอร์ไบจาน อิตาลี เอสโตเนีย แอลเบเนีย ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี

  ทวีปเอเชีย
  กัมพูชา เกาหลีใต้ คาซัคสถาน จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย เนปาล บรูไนดารุสซาลาม ปากีสถาน พม่า ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย มัลดีฟส์ มาเก๊า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ศรีลังกา สิงคโปร์ อาร์เมเนีย อินเดีย อินโดนีเซีย อุซเบกิสถาน ฮ่องกง

  ทวีปแอฟริกา
  กานา เกาะเรอูนียง เคนยา จิบูตี ชาด ซิมบับเว เซเชลส์ เซเนกัล แซมเบีย ตูนิเซีย แทนซาเนีย นามิเบีย ไนจีเรีย มอริเชียส โมร็อกโก ยูกันดา สวาซิแลนด์ อียิปต์ เอธิโอเปีย แอฟริกาใต้ แอลจีเรีย

  ทวีปออสเตรเลีย
  กวม ซามัว นิวแคลิโดเนีย ปาปัวนิวกินี ปาเลา ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย วานูอาตู หมู่เกาะนอร์เทิร์น ออสเตรเลีย

  ทวีปอเมริกากลาง
  กวาเดอลูป กัวเตมาลา เกรเนดา คอสตาริกา จาเมกา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์ ตรินิแดดและโตเบโก นิการากัว เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส บาร์เบโดส บาฮามาส เบลีซ ปานามา เปอร์โตริโก มาร์ตินีก วินเซนต์และเกรนาดีนส์ สาธารณรัฐโดมินิกัน หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเติร์กและไคคอส หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา อารูบา เอลซัลวาดอร์ แอนติกาและบาร์บูดา ฮอนดูรัส

  ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้
  แคนาดา โคลอมเบีย ชิลี บราซิล โบลิเวีย ปารากวัย เปรู เฟรนช์เกียนา เม็กซิโก เวเนซุเอลา สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา อุรุกวัย เอกวาดอร์

  ทวีปตะวันออกกลาง
  กาตาร์ คูเวต จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย บาห์เรน เยเมน เลบานอน สหรัฐอาหรับฯ อิสราเอล โอมาน