.
?

เรื่องท่องเที่ยวของ

เรื่องท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเมืองไทย เรื่องท่องเที่ยวจากสมาชิก เรื่องเที่ยวสนุก ๆ จากเพื่อน AddSiam.Com

เที่ยวเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ


เที่ยวเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการกันครับ>

   

“วัฒนธรรมไทยได้จำเริญอยู่คู่เคียงกับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่อง และหากสามารถรักษาไว้สืบไป ด้วยภูมิปัญญา และความเข้าใจอันถ่องแท้แล้ว ก็จะทำให้ปัจจุบัน และอนาคตของ เรากอปรด้วย ความหมาย ที่ทรงคุณค่า มิเสื่อมคลาย

คำถามมีอยู่ว่า เหตุใดวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ ถึงเสื่อมถอยลงได้เล่า?

ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคนทั้งหลายไม่ใส่ใจ พากันมองข้ามไปเสีย หรือว่าอาจยังมีเหตุอื่นที่สำคัญกว่า เคลือบแฝงอยู่อีก?

เมื่อได้ใช้ความคิดทบทวนไปมานานครั้งเข้าจึงเห็นว่า การที่วัฒนธรรมไทยต้องเสื่อมโทรมอับเฉา ลงทุกทีๆ นั้น ก็ด้วยเหตุที่มิได้มีผู้ใดนำเอายอดแห่งแก่นสาร ของวัฒนธรรมไทย ไปเผยแพร่ในหมู่ชน อย่างกว้างขวาง และถูกต้องบริบูรณ์ด้วยการใช้รูปแบบง่ายๆ เข้าใจไม่ยาก โดยให้ประสานสอดคล้อง กับสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันสมัย

ดังนั้นเมื่อคนทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมแห่งชาติ ของตนเองที่มีสืบต่อ กันมานั้นแล้ว จะให้เขาเหล่านั้นชื่นชอบและยอมรับได้อย่างไร?

เมื่อเราตระหนักเช่นนี้ จึงเห็นว่าต้องลงมือทำเลย

ด้วยเหตุนี้ เราผู้ยึดถือวัฒนธรรมเป็นภารกิจ ย่อมต้องลงแรงส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้อย่างสุดกำลัง”

เล็ก วิริยะพันธุ์

 ขอบคุณข้อมูลจากเมืองโบราณครับ


ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทหินพนมรุ้ง
ที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ แต่สวยนะ อิอิ
ที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ แต่สวยนะ อิอิ

น่าไปไหมล่ะครับ
น่าไปไหมล่ะครับ
ขอบอกว่าแดดแรงมาก ๆ ๆ
ขอบอกว่าแดดแรงมาก ๆ ๆอ่าน (2,649) , Comment (1) ,โหวต (2)   โหวต +

  


  เรื่องท่องเที่ยวจากสมาชิกล่าสุดแสดงความคิดเห็น

>> Member Comment


[Member]
2011-09-18 09:39:37
IP : 115.87.121.91
ถึงจะร้อน แต่ก็สนุกนะครับ

หน้า

   เข้าสู่ระบบ

 
 
 

>> Facebook Comment

เจ้าของเรื่องท่องเที่ยว
User ID    :
ภาพที่โพส : 4 ภาพ
โหวตรวม   : 1 คะแนน
จังหวัด      :
เรื่องเที่ยวของคุณ
เที่ยวเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ
เที่ยวเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ
“วัฒนธรรมไทยได้จำเริญอยู่คู่เคียงกับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่อง และหา...
Comment (1), โหวต (2)

[ ทั้งหมด ]

เรื่องเที่ยวต่างประเทศของคุณ


ยังไม่มีเรื่องท่องเที่ยวต่างประเทศ.

ภาพล่าสุดของ
สวย ๆ เดี๋ยววันหลังไปอีกรอบ ยังเที่ยวไม่หมดเลย!!
ของเก่าของแก่
ไกลไป อิอิ
สวยไหม ๆ ๆ

[ ทั้งหมด ]

กระทู้ล่าสุดของ

Comming Soon!.