.
?

** กรุณาอ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
  1. ห้ามมิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด
  2. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฎใน Addsiam.com เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจะต้องสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิง ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนันจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ โดย AddSiam.com จะเป็นผู้ประสานให้ หากได้รับการร้องขอจากผู้ถูกละเมิด
  3. Addsiam.com มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแลเว็ปไซต์
  4. Addsiam.com ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป Addsiam.com ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  5. ลิขสิทธิ์ในบทความต่างๆใน Addsiam.com เป็นของผู้เขียนและ Addsiam.com ร่วมกัน โดย Addsiam.com สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้
  6. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน Addsiam.com หากมีการกระทำผิด Addsiam.com มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามเห็นสมควร
  7. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ใช้งาน Addsiam.com ไปในทาง หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ทุกประการ
  8. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง Addsiam.com ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  9. Addsiam.com มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
  10. สมาชิกได้อ่าน และ ยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมดทุกข้อแล้วอย่างเข้าใจ จึงสมัครใช้งาน


 

REVIEW
แนะนำสถานที่ กิจกรรม ดี ๆ เจ๋ง ๆ โดย AddSiam.Com
REVIEW

โสภารีสอร์ท จ.เชียงราย รีสอร์ทน่ารักๆที่ลืมไม่ลง ( Resort )
โสภารีสอร์ท จ.เชียงราย รีสอร์ทน่ารักๆที่ลืมไม่ลง ( Resort )
<p>ช่วงฤดูหนาว ใครๆเค้าก็เที่ยวทางเหนือกัน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงร ...

บ๊อบซังโอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นเจ้าแรกในเชียงใหม่
บ๊อบซังโอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นเจ้าแรกในเชียงใหม่
ร้านอาหารญี่ปุ่นมีมากมายหลายร้าน แต่ร้านเล็กๆร้านนี้เป็นร้านพิซซ่าญิี่ ...

[ ทั้งหมด ]