ส่งหัวข้อ "แนะนำที่พักดีๆน่ารักๆให้แก่เพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวจ.เชียงราย" ถึงเพื่อน